Accountancy
Reporting
Governance
Litigation

Expertise

CalcuLaw procedeert en adviseert op het gebied van corporate en commercial litigation met een focus op accountancy, reporting en governance.

Accountancy

Procedures en advisering rondom (beroeps)aansprakelijkheid en tuchtrecht van accountants.

Reporting

Procedures en advisering rondom verslaggevingsvraagstukken, waaronder financiële en duurzaamheidsverslaggeving (CSRD en CSDDD).

Governance

Procedures en advisering rondom (de inrichting van) het bestuur en toezicht van ondernemingen, waaronder beursvennootschappen en (semi) publieke instellingen.

Litigation

Procedures en advisering rondom overname- en handelsgeschillen en geschillen binnen de onderneming.

Advocaten

prof. mr. J.B.S. (Steven) Hijink

Advocaat
Steven Hijink is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, met de focus op governance, verslaggeving en accountancy. Hij adviseert (beursgenoteerde) ondernemingen en accountantskantoren en staat deze bij in procedures. Daarnaast is Steven hoogleraar Corporate Reporting aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Steven is onder andere redacteur van het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Ondernemingsrecht, hoofddocent bij de Law Firm School, lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht en veelgevraagd auteur, docent en spreker.
+31 6 115 914 02

mr. drs. L.A. (Luuk) van de Sandt

Advocaat
Luuk van de Sandt is gespecialiseerd in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen en (beroeps)aansprakelijkheidskwesties. Hij adviseert en vertegenwoordigt (beursgenoteerde) ondernemingen en accountantskantoren in uiteenlopende procedures. Luuk is onder andere docent bij de Law Firm School en (mede-)auteur van bijdragen in het Handboek Enquêterecht, het Handboek Jaarrekeningenrecht en het Handboek Tuchtrecht.
+31 6 118 095 56

mr. drs. L. (Lars) in 't Veld

Advocaat
Lars in 't Veld is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, in het bijzonder op het gebied van governance, verslaggeving en accountancy. Hij vertegenwoordigt en adviseert (beursgenoteerde) ondernemingen en accountantskantoren. Daarnaast bereidt Lars aan de Radboud Universiteit Nijmegen een proefschrift voor over de rol van de accountant in corporate governance. Lars is redacteur van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, hoofddocent bij de Law Firm School en veelgevraagd auteur, docent en spreker.
+31 6 277 439 38

Publicaties

Handboek Jaarrekeningenrecht

Het Handboek Jaarrekeningenrecht geldt als meest complete naslagwerk omtrent het jaarrekeningenrecht. Elk van de 63 hoofdstukken is geschreven door een of meer auteurs die gespecialiseerd zijn in het in het onderliggende jaarrekeningenrechtelijke onderwerp.

Handboek Enquêterecht

Het Handboek Enquêterecht geeft een compleet en actueel overzicht van de wetgeving, jurisprudentie en literatuur met betrekking tot het enquêterecht.